توجه

Home

پل قفل عشاق,پاریس

تعداد رای ها:
طی سالیان گذشته ردم فرانسه وگردشگران نام خود را روی قفل هایی نوشته و آن را روی این پل می بستند . آنها کلید قفل را هم از روی پل به داخل رودخانه پرتاب می کردند تا عشقشان پابرجا بماند . اما بسته ماندن قفل روی پل به ابدیت نکشید ,ماموران شهرداری در اقدامی که برای حفظ پل دویست ساله ضروری تشخصی داده شده , قفل های آویزان شده بر دیواره های پل را جمعآوری کردند .
مسئولان شهرداری پاریس میگویند که سنگینی این سمبل های عشق , بنای قرن نوزدهمی پل را در معرض خطر قرار داده است .

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید