سفارت کانادا

تلفن
8152 - 0000 ( Reception )
teran@international.gc.ca ( General ). / Teran-im@international.gc.ca (Visa & Immigration ) / Teran-td@international.gc.ca (Commercial / Economic )
ساعات اداری
7:30 - 16:00 ( Chancery ) Sun. to Wed. 07:30 - 13:00 ( Chancery ) thu. 07:30 - 12:00 ( Visa Sec ) Sun.to Wed. 09:00 - 12:00 (Visa Sec ) thu. 09:00 - 12:00 ( Consular Sec. ) Sun. to thu
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
1st of July
نشانی
تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید سرافراز، پلاک 4