سفارت آذربایجان

تلفن
2221 5191 , 2221 2554
az.embassy.ir@gmail.com
سایت اینترنتی
www.azembassy.ir
دفتر ویزا
No. 19, Shenasa St., Ashena St., Chizar sq.
ساعات اداری
08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00
روزهای تعطیل
جمعه
روز ملی
28 th of May
نشانی
تهران، خیابان شهید اندرزگو، خیابان شهید وطنپور، پلاک 30

سرکنسولگری آذربایجان

سرکنسولگری آذربایجان در تبریز
   آدرس : تبریز، خیابان ولیعصر، خیابان عارف، پلاک 9
    تلفن : 0411 333 4801 - 4
   فکس: 0411 331 5380
    : ساعت اداری 09:00 - 13:00 , 14:30 - 18:30
   تلفن اضطراری :0761 - 66682 19